۱۳۸۸ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

recession in other way!

در اوج دوران رکود اقتصادی اروپا و در حالی که اکثر کشورها بر اضافه کردن مالیاتها و عوارض بر مردم به عنوان راه درآمدی در جهت برون رفت از بحران عمل می کنند٬دولت بریتانیا در راستای حمایت از افراد عادی جامعه طی یک برنامه ۶ ماهه٬اقدام به کاستن قیمت گاز٬برق٬بهره وام منزل٬مسافرت هوایی٬میوه و سبزیجات کرد.در نتیجه نرخ تورم به پایین تریین میزان در ۵۰ سال اخیر یعنی ۰.۴- درصد رسید!

۱۳۸۸ فروردین ۱۶, یکشنبه

گل مسعود شجاعی به اتلتیکو مادرید

گوشه هایی از حرکات تکنیکی شجاعی در بازی امروز اساسونا همراه با گل بسیار زیبایش.